salt marshesنتایج ۱۴ مطالعه انجام شده در سراسر جهان نشانگر این است که نمک موجود در مرداب باعث کاهش شدت امواج و تثبیت خط ساحلی می گردد. مرداب های عریض تر با پوشش گیاهی متراکم تر و زیست توده بیشتر به میزان زیادی در کاهش شدت امواج و تثبیت خطوط ساحلی موثر هستند.

گردآوری و ارائه: سمیرا کاظمی


Source: Shepard, Christine C., Caitlin M. Crain, and Michael W. Beck. (2011). The protective role of coastal marshes: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 6(11), e27374.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید. 

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید