نتایج 14 مطالعه انجام شده در سراسر جهان نشانگر اين است که نمک موجود در مرداب باعث کاهش شدت امواج و تثبیت خط ساحلی می گردد. مرداب های عریض تر با پوشش گیاهی متراکم تر و زیست توده بیشتر به میزان زيادی در کاهش شدت امواج و تثبیت خطوط ساحلی موثر هستند.

گردآوری و ارائه: سمیرا کاظمی


Source: Shepard, Christine C., Caitlin M. Crain, and Michael W. Beck. (2011). The protective role of coastal marshes: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 6(11), e27374.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید. 

فایل Endnote

مطلب قبلیمشکلات پیش روی تکمیل پروژه ساگرادا فاميليا اثر گائودی
مطلب بعدیناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled
دانشجوی كارشناسی ارشد معماری منظر موسسه آموزش عالی رسام کرج

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید