در بافتهای قدیمی شهرها، مداخله در معماری و منظر از سبکهای مختلف تبعیت نمی کرد و الگوها، الزامات و نیازهای مردم طبق فرهنگ هر عصر به معماران بعدی منتقل می شد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

مداخله بی رویه و بدون سناریوی محلات قدیمی شهرها

کوچه پس کوچه های محله قدیمی دیمج در شهر قزوین متاسفانه با مداخله غیر صحیح مورد بی مهری قرار گرفته است.
چیزی که ما اکنون در معماری و شهرسازی خودمان مشاهده می کنیم، عدم کیفیت است. محلات امروزی بدون رعایت هیچ سناریویی در حال رشد هستند. در بافت های قدیمی شهرها معماری و منظرسازی از سبکهای مختلف تبعیت نمی کرد، بلکه الگوها، الزامات و نیازهای مردم طبق فرهنگ هر عصر، نسل به نسل به معماران بعدی منتقل می شد. فضا در این محلات برای رفع توامان احتیاجات طبیعی و فرهنگی ساکنان شکل می گرفت. امکان ارتباط بهتر ساکنان با عناصر منظرین شامل محیط شب و روز، تابستان و زمستان سرما و گرما فراهم بود و همچنین امکان برخورد رو در روی اجتماعی میسر می شد. اینها همان کیفیت فراموش شده ای است که باید به محلات شهری برگردانده شود.

Indiscriminate and non-scenario intervention in the old quarters of cities
عکس: سحر حمیدی / محله دیمج / قزوین/ بهار 1396

نمونه نامناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *