دفتر برنامه ریزی چانگشا استفاده از زمین، طراحی و مدیریت پانزده جزیره از جزایر رودخانه شیانگ را در یک مسابقه بین المللی طراحی به چالش کشیده است.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

چانگشا شهرستان مرکزی استان هونان است. رودخانه شیانگ بزرگترین رودخانه در هونان و یکی از بزرگترین شاخه ها از رودخانه یانگ تسه است. این رودخانه شهر را به دو نیمه منطقه شرقی قدیمی و بخش در حال توسعه منطقه غرب تقسیم می کند. در داخل دهلیز رودخانه چندین جزیره بزرگ وجود دارد که در طول زمان زیاد از ته نشینی ماسه های کم عمق تشکیل شده اند.
دفتر برنامه ریزی چانگشا در سال 2014، موقعیت آینده، استفاده از زمین، طراحی و مدیریت پانزده جزیره رودخانه اصلی موجود و حتی فراتر از منطقه شهری فعلی را در یک مسابقه بین المللی طراحی به چالش کشید. پنج شرکت طراحی دعوت شده در سطح بین المللی شناخته شده بودند و کار با شیوه های محلی را در دستور کار داشتند.

استراتژی طراحی جزایر دلتا در رودخانه شیانگ

به دنبال کار میدانی و تحقیق و شناسایی مشکلات موجود، EADG، یک رویکرد سه بخشی را توسعه داد:

  • موقعیت رودخانه و جزایر آن به عنوان یک رگه و حالت سازگار با محیط زیست، برگزاری جشنهای فرهنگی محلی و فعالسازی اقتصاد دهلیز رودخانه
  • شناسایی سه مرحله متوالی ساده از محافظت، خوشه کردن و فعال کردن
  • تنظیم جزایر در خوشه ای مانند یک مجمع الجزایر

با توجه به مقیاس گسترده دهلیز رودخانه و جزایر، یک برنامه ساده و مستقیم به عنوان مدل طراحی استفاده شد.

  • شعار “رودخانه بزرگ، زندگی آهسته” با مداخلات آگاهانه و عمدی برای جلوگیری از دسترسی خودرو در آینده و ترویج فعالیتها و امکانات که تشویق به یادگیری می کنند، آرامش بخش هستند و همچنین ایجاد تنوع در مناظر جزایر رودخانه.
  • شناسایی اشکالهای برنامه کلیدی برای هر خوشه از جزایر و همچنین جزایر شخصی
  • تمرکز بر تجربه مخاطب های متنوع برای هر موقعیت به عنوان راه حلهای طراحی

طراحان، بازدید برابر برای مخاطبین را تشویق کردند. کارشناسان و نمایندگان جامعه محلی در طول مسابقه، در یک میدان و بازار باز مشترک در دانشگاه هونان گرد هم آمدند تا نه تنها راه حلهای طراحی خاص خود را در مورد این پروژه بلکه دیدگاه ها و تجربه های خود در دیگر پروژه ها در سطح جهانی را به اشتراک بگذارند.
مفهوم EADG را می توان به دقت در حفاظت زیست محیطی برای مدت طولانی و افزایش مشارکت و پاسخگویی متوازن تعبیر کرد. این شیوه محیط زیستی، چرخه آهسته زندگی در مرکز شهرهای بزرگ را با ثبات کرده است.
برای اطلاعات بیشتر و دیدن تصاویر این پروژه به لینک زیر مراجعه کنید:

∴ لینک متن کامل خبر ∴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *