Sahar Hamidi 03

کوچه پس کوچه های محله قدیمی دیمج در شهر قزوین متاسفانه با مداخله غیر صحیح مورد بی مهری قرار گرفته است.
چیزی که ما اکنون در معماری و شهرسازی خودمان مشاهده می کنیم، عدم کیفیت است. محلات امروزی بدون رعایت هیچ سناریویی در حال رشد هستند. در بافت های قدیمی شهرها معماری و منظرسازی از سبکهای مختلف تبعیت نمی کرد، بلکه الگوها، الزامات و نیازهای مردم طبق فرهنگ هر عصر، نسل به نسل به معماران بعدی منتقل می شد. فضا در این محلات برای رفع توامان احتیاجات طبیعی و فرهنگی ساکنان شکل می گرفت. امکان ارتباط بهتر ساکنان با عناصر منظرین شامل محیط شب و روز، تابستان و زمستان سرما و گرما فراهم بود و همچنین امکان برخورد رو در روی اجتماعی میسر می شد. اینها همان کیفیت فراموش شده ای است که باید به محلات شهری برگردانده شود.

Indiscriminate and non-scenario intervention in the old quarters of cities
عکس: سحر حمیدی / محله دیمج / قزوین/ بهار ۱۳۹۶

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید