دسته: منظر و محیط زیست

منظر و محیط ‌زیست
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه
  • ۰

    منظر و محیط ‌زیست

    بسیاری از پژوهشگران و سازمان‌ دهندگان محیط نظیر معماران منظر، راهکارهای علمی نوینی را به عنوان راه‌ حلهای سبز برای حل بحران محیط ‌زیست پیشنهاد کرده ‌اند‌.