منظر شهری

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

0
در مکتب یان گل کارها مقیاس پذیر هستند. آنها اعتقاد دارند که می توانند در شهرهای بزرگ و کوچک کار کنند؛ زیرا با وجود زمینه متفاوت طراحی، انسان مولفه اصلی است.
حقایقی درباره دیوارهای سبز

حقایقی درباره دیوارهای سبز

0
دیوارهای سبز دیوارهایی هستند که با گیاهان پوشانده شده اند. بعضی از آنها شامل یک محیط رشد مانند خاک هستند و بقیه در سیستمهای هیدروپونیک رشد داده می شوند.
تاریخچه دیوارهای سبز

تاریخچه دیوارهای سبز

0
دیوارهای سبز بر شهر و شهروندان اثر می گذارند. بناها را از عوامل طبیعی محافظت و به کاهش دما کمک می کنند و با ایجاد میکروکلیما، از حرارت شهرها نیز می کاهند.
بام سبز ساختمان شهرداری شیکاگو گامی در جهت سبز کردن جنگل بتنی شهر

بام سبز ساختمان شهرداری شیکاگو گامی در جهت سبز کردن جنگل بتنی شهر

0
بام سبز ساختمان شهرداری شیکاگو نشان داده که می توان این جنگل بتنی را سبز کرد و موجی از دیوارهای سبز عمودی با روش زیست محیطی جدیدی ایجاد کرده است.
درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست

درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست

1
شهرهای دوستدار محیط زیست، روی شهروندان خود برای این امر حساب می کنند. منظر شهری وابسته به جامعه شهری است و ساختن جامعه شهری پایدار می تواند از فرد شروع شود.
کمک به توانبخشی محله با ساختمان بازار مالیئو

کمک به توانبخشی محله با ساختمان بازار مالیئو

0
در بازار مالیئو به اهمیت گره های شهری، مسیرهای پیاده، سلسله مراتب، حرکت مردم و فرمهای ساختمانهای اطراف در طراحی شهری توجه شده است تا طراحی موفقی داشته باشد.
گواهی LEED چیست؟

گواهی LEED چیست؟

1
درج گواهی LEED بر روی یک ساختمان، نشان دهنده کیفیت و دستاوردهای سبز در آن است. این نشان دارای مسیری سه گانه است که به مردم، سیاره و منفعت ختم می شوند.
۱۰ شهر برتر پیاده مدار

۱۰ شهر برتر پیاده مدار

0
شهرهای پیاده مدار به دلیل داشتن محورهای پیاده، مقاصد خوبی برای گردشگران هستند. در این مطلب لیستی از متناسب ترین مقصدهای گردشگری با پیاده روی ارائه شده است.
تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

0
گستردگی میدان سرخ و انفصال بدنه‌ های آن از هم، فضایی منعطف و فارغ از هویت جداره‌ ها پدید آورده و به جداره‌ های منفک از هم، کلیتی یکپارچه بخشیده است.