خانه برچسب‌ها گیلان

برچسب: گیلان

معماری بی هویت در منظر ساحلی گیسوم

معماری بی هویت در منظر ساحلی گیسوم

0
معماری بی هویت در ساحل گیسوم،‌ هماهنگی بصری و تجانسی با محیط اطراف ندارد و منظر طبیعی و ساحلی گیسوم را مخدوش کرده است.
بقای چرخه حیات با استفاده از مبلمان همخوان با بستر

بقای چرخه حیات با استفاده از مبلمان همخوان با بستر

0
بکارگيری مبلمان و عناصر همخوان با بستر طبيعی در مسير منتهی به قلعه رودخان، حفظ و بقای چرخه حیات منطقه را در پی خواهد داشت .
فرهنگ سازی نادرست سازمان میراث فرهنگی

فرهنگ سازی نادرست سازمان میراث فرهنگی

0
فرهنگ سازی ناقص در ماسوله باعث شده که اکنون حتی مسن‌ترین‌ های ماسوله نیز علت سنتهای خود را به درستی ندانند و تزیینات به یک تقلید صِرف تنزل یافته است.
مکانیابی مسجد به عنوان فضایی قابل رویت از تمامی روستا

مکانیابی مسجد به عنوان فضایی قابل رویت از تمامی روستا

0
در روستای ماسوله مکانیابی مسجد به صورتی است که در مرکزیت مجموعه و در مطلوب ترین حالت دسترسی جانمایی شده تا قابلیت رویت از حداکثر زوایای موجود را داشته باشد.
بافت گیاهی الحاقی در جنگل گیسوم

بافت گیاهی الحاقی در جنگل گیسوم

0
دو مشکل گونه گیاهی و نظام کاشت در بخش مصنوع جنگل گیسوم بر ادراک منظر آن تاثیر نامطلوبی گذاشته است. اتنخاب توسکای قشقایی و کاشت ارگانیک آن راه حل مناسبی است.
ایجاد باغ میوه در ازای تخریب جنگل

ایجاد باغ میوه در ازای تخریب جنگل

0
برای ایجاد باغ میوه در ماسوله جنگل تخریب شده و درختانی با عمر کوتاه کاشته می شوند که در چرخه زیستی نمی توانند خاک را تثبیت کنند وجنگل دچار فرسایش می‌شود.
ادراک فضا در ساحل گیسوم

ادراک فضا در ساحل گیسوم

0
ادراک جزیی در ساحل گیسوم به واسطه انتخاب درست عناصر خرد منظر حاصل می شود. با بومی کردن عناصر می توان به تقویت حس مکان و خاطره انگیزی فضا برای مخاطب کمک کرد.
نابسامانی عناصر انسان ساخت در طبیعت قلعه رودخان

نابسامانی عناصر انسان ساخت در طبیعت قلعه رودخان

0
عناصر انسان ساخت مسبب مداخلات ناهمگون با بستر در منظر قلعه رودخان هستند. این مطلب با شناسایی عناصر، دلیل نابسامانی را شرح و راهکارهایی نیز ارائه می کند.
جنگل گیسوم منظری با دو چهره متفاوت

جنگل گیسوم منظری با دو چهره متفاوت

2
در جنگل شگفت انگیز گیسوم شاهد دو نوع پوشش گیاهی طبیعی با درختان بومی و دست کاشت با درختان کاج هستیم که وحدت و یکپارچگی منظر طبیعی آنرا از بین برده است.