برچسب: کرمان

تضاد رنگ فیروزه ای بناهای مهم شهر کرمان با زمینه خاکی شهر
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    تضاد رنگ فیروزه ای بناهای مهم شهر کرمان با زمینه خاکی شهر

    رنگ فیروزه ای در اغلب مناطق با اقلیم گرم و خشک مورد توجه بوده، چرا که یادآور خنکای دلپذیر و آرامش بخش آب در سرزمین های کم آب است و اتصالی بین زمین خاکی و آسمان آبی کویر است.