خانه برچسب‌ها چالش

برچسب: چالش

سایتهای صنعتی پیشرفته که تبدیل به مناظر خیره کننده شدند

سایتهای صنعتی پیشرفته که تبدیل به مناظر خیره کننده شدند

مناظر سایتهای پساصنعتی، ارزش و زیبایی میراث صنعتی یک سایت را به ما شناسانده و دیدگاهمان را در رابطه با چیزی که زیبا و ارزشمند محسوب می شود، تغییر می دهند.
طراحی ویژه پارک Yanweizhou در شهر جین هوا

طراحی ویژه پارک Yanweizhou در شهر جین هوا

در پروژه پارک Yanweizhou فضاهای سبز و زمینها برای انطباق با سیل، منعطف با آب طراحی شده و یک پل انعطاف پذیر برای انطباق با جریان آب و مردم نیز ساخته شده است.
پیتر نیومن

پیتر نیومن

یک شهر منعطف و پایدار در مسائل اقتصادی، محیطی و اجتماعی با کیفیت آینده‌ نگرانه زیرساختهایش قادر است با هر چالشی روبرو شده و خود را بازسازی کند. پیتر نیومن
لودویگ میس وندروهه

لودویگ میس وندروهه

معماری درباره خلق فرمهای ظاهری یا طراحی یک زمین بازی برای افراد جوان یا پیر نیست. معماری بستری واقعی برای به چالش کشیدن روح است. لودویگ میس وندروهه - معمار
مایکل وان والکن برگ

مایکل وان والکن برگ

منظر شهري چگونگي تغيير در شهرسازي سنتي را به چالش می کشد. شهرسازي اكولوژيك رویکردی برای افزایش ظرافت و تكنيك اكولوژي در ساخت شهرها است. مایکل وان والکن برگ
تیم واترمن

تیم واترمن

معماری منظر می تواند برای کسانی که مشتاق تنوع و چالش اند و درباره تمام رویدادهای جهان کنجکاوی می کنند، انتخاب ایده آلی باشد. تیم واترمن - معمار منظر