خانه برچسب‌ها واحد همسایگی

برچسب: واحد همسایگی

واحد همسایگی خانواده ‌محور در شهر آرهوس

واحد همسایگی خانواده ‌محور در شهر آرهوس

طرح مجتمع درمانی، پیشینه تاریخی سایت را منعکس و با تغییر کاربری ساختمانهای بیمارستان، عرصه ‌های عمومی و واحد همسایگی خانواده محور جهت تعامل پدید می ‌آورد.
10 کتاب که در سال چهارم رشته معماری منظر باید بخوانید

۱۰ کتاب که در سال چهارم رشته معماری منظر باید بخوانید

جو کلنسی، دانش آموخته رشته منظر در مقالاتی، کتاب های مفید برای دانشجویان منظر را معرفی می کند. در این مطلب کتاب هایی که در سال چهارم مفید است معرفی شده است.