جستجو
Close this search box.

آرشیو نظرگاه

آب منبع الهام بخش در معماری منظر است و پروژه پارک دایانا که بخشی از بندر سابق غرب وبخش صنعتی واقع در خط ساحلی مالمو بوده، نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نام این المان بر اساس انرژی که شخص برای بالارفتن از آن مصرف می کند، گذاشته شده است. بالارفتن از پایین تا بالای برج با سرعت نرمال 10 کالری انرژی مصرف می کند.
پدید آمدن سکانسهای پی در پی مناسب در پل طبیعت و دیدهای ویژه، مکانی مطلوب و چشم نواز خلق کرده که پاسخگوی سه ارزش زیبایی شناسی، اجتماع و اکولوژی در منظر است.
هدف این پروژه جالب توجه و معمارانه در کانادا، یک طراحی تعاملی است که زمینه‌ های برجسته تاریخی و فعالیتهای وابسته به منظر تاریخی Batoche را در بر می ‌گیرد.
نظرگاه تپه گنجشکها دارای عناصر بسیاری همچون گشایش فضایی، دید مناسب به خط آسمان شهر، دید به تپه سبز، امکان دید به کل مجموعه و البته بازی با مقیاسها است.
نظرگاهی به سمت رود دز، گنبد رک مقبره و وجود درختان کنار در محیط قبرستان رودبند دزفول، علی‌رغم وجود روحیه غم‌انگیز، آنرا تبدیل به فضایی باغ مانند کرده است.
مركز كسب و كار در مسكو، مجموعه ای از آسمانخراشها است كه در فواصلی نزديك بهم محصور هستند و برای درک آن بايد از اين محصوریت گریخت و از نظرگاهی به آنها نگریست.
نظرگاه کویلوتوا با رویکرد تکمیل و تاکید بر طبیعت طراحی شده است. طرح در صدد نمایش خویش نبوده و حتی اجزای طراحی را برای ارائه چشم‌ انداز طبیعی پنهان می کند.
پلهای عابر پیاده سازه هایی برای ایجاد دسترسی عابرین پیاده هستند. این پلها گاهی تاثیری بر جوامع خود می گذراند که به عنوان یک اثر معماری منظر شناخته می شوند.
پارک آیوی با چشم اندازی به رودخانه، تنها یکی از صدها پروژه اخیر در چین است که در حال تحول کارکرد آبراهه های شهری و برقراری ارتباط مردم با طبیعت و آب هستند.
در آرامگاه پیر شالیار در روستای اورامان تخت، نظرگاهی انسان‌ ساخت در دل گورستان وجود دارد که اجازه تماشای دره اورامان را به ناظر می دهد.
قدم زدن بر روی پل لنکاوی ارتباط نزدیکی با طبیعت جزیره به وجود می‌آورد و در مکانهای خاصی از پل، انسان ارتباط کوهها، جنگلها و آسمان را به زیبایی درک می کند،