برچسب: نظرگاه

نقد و بررسی پل طبیعت
  • زمان مطالعه : 34 دقیقه
  • ۰

    نقد و بررسی پل طبیعت

    پدید آمدن سکانسهای پی در پی مناسب در پل طبیعت و دیدهای ویژه، مکانی مطلوب و چشم نواز خلق کرده که پاسخگوی سه ارزش زیبایی شناسی، اجتماع و اکولوژی در منظر است.