خانه برچسب‌ها محیط طبیعی

برچسب: محیط طبیعی

تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افراد

تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افراد

0
حضور در طبیعت منجر به کاهش استرس، خستگی ذهنی و خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط فرد شده و دقت، کارایی و تاثیرگذاری او را افزایش می دهد.
تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

0
نتایج پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که 90 دقیقه "پیاده روی" در یک "محیط طبیعی" داشته اند، نسبت به افرادی که در یک "محیط شهری" رفت و آمد کرده اند، از میزان پایین "درگیری ذهنی" برخوردار بوده اند.
تخریب طبیعت توسط انسان

تخریب طبیعت توسط انسان

0
در کارگاه لنج سازی جزیره قشم، کشتیهای عظیم برای تجارت، ساخته می شود. برای ساخت هر کشتی لازم است تعداد بسیار زیادی درخت کهنسال قطع و محیط زیست تخریب شود.