حضور در طبیعت منجر به کاهش استرس، خستگی ذهنی و خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط فرد شده و دقت، کارایی و تاثیرگذاری او را افزایش می دهد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افرادتحقیقات صورت گرفته در زمینه روان شناسی محیطی و علم اعصاب حاکی از آن است که محیط های طبیعی، شامل بسیاری از عناصر ضروری است که هر فرد پس از خستگیِ ناشی از فعالیت های ذهنیِ دراز مدت به آن نیاز دارد. حضور در طبیعت منجر به کاهش استرس، خستگی ذهنی و خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط فرد شده و دقت، کارایی و تاثیرگذاری او را افزایش می دهد.        

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Kaplan, Stephen. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology. 15(3): 169-182.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *