خانه برچسب‌ها فضای سبز

برچسب: فضای سبز

تاثیر فضاهای سبز و باغها در مراکز درمانی بر ساکنان

تاثیر فضاهای سبز و باغها در مراکز درمانی بر ساکنان

0
در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.
تاثیر فضای سبز و طبیعت بر عملکرد شناختی کودکان

تاثیر فضای سبز و طبیعت بر عملکرد شناختی کودکان

0
کودکانی که خانه جدیدشان بیشترین دید را به "فضای سبز" و "طبیعت" داشته، بالاترین سطح "عملکرد شناختی" را در آزمونهایی که پس از نقل مکان انجام شده، داشته اند.
تاثیر فضای سبز پیرامون مدارس بر فعالیت فیزیکی دانش آموزان

تاثیر فضای سبز پیرامون مدارس بر فعالیت فیزیکی دانش آموزان

0
به ازای هر 5 درصدی که بر وسعت زمینهای پوشیده شده از درختان افزوده می شود، فعالیت فیزیکی دانش آموزان نیز در اوقات فراغت شان به میزان 5 درصد افزایش می یابد.
تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان

تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان

0
مطالعه ای در بارسلونا نشان می دهد که بهبود "رشد شناختی کودکان" با کاهش حضور در برابر آلاینده هایی همچون کربن و افزایش حضور در فضاهای سبز در ارتباط بوده است.
تاثیر فضای سبزِ پیرامون خانه بر سلامتی ساکنان

تاثیر فضای سبزِ پیرامون خانه بر سلامتی ساکنان

0
سلامتی ساکنان با افزایش فضاهای سبز در محدوده 3 کیلومتری از خانه ها افزایش می یابد. این نتیجه بدون در نظر گرفتن شهری یا غیرشهری بودن خانه ها به دست آمده است.
ویژگی دفاتر کار آینده؛ اجتناب از پلان باز و آوردن فضای سبز به داخل ساختمانها

ویژگی دفاتر کار آینده؛ اجتناب از پلان باز و آوردن فضای سبز به داخل ساختمانها

0
رقابت برگزار شده توسط مجله محل کار آینده، شرکت کنندگان را برای ایده پردازی و نشان دادن تعبیر آنها از محل کار در ۱۵ سال آینده را به چالش کشید و از بین ۱۵۳ روش دو مورد برگزیده شد که با حفظ بسیاری از ساخت و سازها، روشهای مختلفی را با توجه به نیازهای منحصربفرد کارکنان ارائه می دهند.
تاثیر فضای سبز در مقابله با مسائل و مشکلات زندگی

تاثیر فضای سبز در مقابله با مسائل و مشکلات زندگی

0
زنانی که در آپارتمان مجاور درختان زندگی می کنند، نسبت به زنانی که در ساختمانهای مشابه بدون فضای سبز هستند، کمتر از حل مسائل و مشکلات زندگی طفره می روند.
تاثیر وجود فضاهای سبز در محلات بر سلامتی در تورنتو

تاثیر وجود فضاهای سبز در محلات بر سلامتی در تورنتو

0
تحقیقی در تورنتو نشان می دهد، داشتن 10 درخت بیشتر در بلوک شهری بیش از افزایش درآمد، نقل مکان به محله بهتر و 7 سال جوانتر شدن، احساس سلامتی را افزایش می دهد.
تاثیر فضای سبز در کاهش میزان جرایم در مراکز شهری

تاثیر فضای سبز در کاهش میزان جرایم در مراکز شهری

0
پژوهشی مرتبط با توسعه مسکن دولتی در شیکاگو بیانگر این است که هر چه محیط اطراف به وسیله پوشش گیاهی سرسبزتر باشد، به همان میزان تعداد جرایم نیز کاهش می یابد.