جستجو
Close this search box.

آرشیو فضای سبز

مطالعه در شمال شرق چین حاکی از آن است که حضور در مدرسه با سبزینگی بالا تاثیرات مفیدی بر فشار خون دانش آموزان چاق یا آنهایی که اضافه وزن دارند، داشته است.
مطالعه ای در فیلادلفیا حاکی از آن است که اقدامات صورت گرفته از قبیل "پاکسازی محیط" و ایجاد "فضای سبز" در زمین خالی منجر به کاهش 41.5 درصدی افسردگی شده است.
طرح کاشت مناسب می تواند به عنوان فضای سبز مطلوب، مانع بصری و عایق صوتی، مانعی برای ورود آلودگی های دیداری و شنیداری خیابان به پارک باشد.
در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.
کودکانی که خانه جدیدشان بیشترین دید را به "فضای سبز" و "طبیعت" داشته، بالاترین سطح "عملکرد شناختی" را در آزمونهایی که پس از نقل مکان انجام شده، داشته اند.
به ازای هر 5 درصدی که بر وسعت زمینهای پوشیده شده از درختان افزوده می شود، فعالیت فیزیکی دانش آموزان نیز در اوقات فراغت شان به میزان 5 درصد افزایش می یابد.
مطالعه ای در بارسلونا نشان می دهد که بهبود "رشد شناختی کودکان" با کاهش حضور در برابر آلاینده هایی همچون کربن و افزایش حضور در فضاهای سبز در ارتباط بوده است.
سلامتی ساکنان با افزایش فضاهای سبز در محدوده 3 کیلومتری از خانه ها افزایش می یابد. این نتیجه بدون در نظر گرفتن شهری یا غیرشهری بودن خانه ها به دست آمده است.
رقابت برگزار شده توسط مجله محل کار آینده، شرکت کنندگان را برای ایده پردازی و نشان دادن تعبیر آنها از محل کار در ۱۵ سال آینده را به چالش کشید و از بین ۱۵۳ روش دو مورد برگزیده شد که با حفظ بسیاری از ساخت و سازها، روشهای مختلفی را با توجه به نیازهای منحصربفرد کارکنان ارائه می دهند.
زنانی که در آپارتمان مجاور درختان زندگی می کنند، نسبت به زنانی که در ساختمانهای مشابه بدون فضای سبز هستند، کمتر از حل مسائل و مشکلات زندگی طفره می روند.
تحقیقی در تورنتو نشان می دهد، داشتن 10 درخت بیشتر در بلوک شهری بیش از افزایش درآمد، نقل مکان به محله بهتر و 7 سال جوانتر شدن، احساس سلامتی را افزایش می دهد.
پژوهشی مرتبط با توسعه مسکن دولتی در شیکاگو بیانگر این است که هر چه محیط اطراف به وسیله پوشش گیاهی سرسبزتر باشد، به همان میزان تعداد جرایم نیز کاهش می یابد.