خانه برچسب‌ها فاصله کاشت

برچسب: فاصله کاشت

رعایت فاصله کاشت گیاهان

رعایت فاصله کاشت گیاهان

فاصله کاشت یک عامل برای رسیدن هر درختی به حداکثر رشد خود است. وقتی فاصله کاشت رعایت نشود، نزدیک بودن درختان به هم باعث نازک شدن تنه آنها می گردد.