خانه برچسب‌ها طراحی مدرن

برچسب: طراحی مدرن

نقش تنوع سنگفرش در طراحی میدان عمومی

نقش تنوع سنگفرش در طراحی میدان عمومی

تیم طراحی، شهر سولینجن را به عنوان یک اتاق برای زندگی شهری تصور کردند، قصد آنها برجسته کردن رابطه بین معماری و منظر از طریق تنوع دادن به سنگفرش بوده است.
طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

این باغ صحرایی در میان زمینهای ناهموار به وجود آمده است. استفاده از مصالح مدرن در کنار گیاهان وحشی و مقاوم تضادی زیبا در این باغ صحرایی به وجود آورده است.
کسب جایزه با طراحی باغ کوچک

کسب جایزه با طراحی باغ کوچک

طراحی مدرن باغ کوچک با استفاده از عناصر طبیعی مانند چوب، سنگ، آب و گیاه سبب خلق فضایی آرامش بخش شده است. این طراحی مبتنی بر سبک مدرن ساختمان اصلی بوده است.