جستجو
Close this search box.

آرشیو سادگی

کورو (Coro) به زبان محلی به معنی زمان است و این اسم، خود به مفهوم مزرعه کورو اشاره می کند که صرفاً یک مزرعه عادی یا رستورانی معمولی نیست، بلکه یک تجربه است.
مزایای پارکها برای شهرها به خوبی پذیرفته شده است. با این حال، امروزه تنها قرار دادن آنها به عنوان بخشی از شهر کافی نیست؛ بلکه چگونگی طراحی پارک نیز مهم است.
در طراحی جسورانه پارک، نیاز به محافظت کمتر در عین کارایی و دوام مدنظر بوده و عناصر آن بدون اغراق و بسیار ساده، رویکرد جدیدی در توسعه شهری را نشان می دهند.
نیمکت چند منظوره (MultiSit)، یک محصول چند عملکردی و نمونه ای مدرن از نیمکتهای عمومی است که سادگی خلاقانه و خلاقیت ساده طراحی را در آن واحد فراهم نموده است.
وجود درختی با گلهای رنگی در کوچه های هرمز موجب شده روح تازه ایی در میان خاکستری غالب کوچه ها دمیده شود و سبب تنوع بصری، سرزندگی و شادابی معبر شده است.
نقش نظرگاهی پله های اسپانیا موجب ایجاد جذابیت خاصی برای نظاره کردن شهر می شود. این مکان با استفاده از بازي با ارتفاع توانسته بیشترین مخاطب را جذب كند.