خانه برچسب‌ها حواس

برچسب: حواس

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

انسان با قرارگیری در روستای درک و ساحل بریس با تمامی حواس خود آنها را لمس و درک می کند. همه عوامل و عناصر موجود در این مناطق، حضوری برجسته دارند که بدون دخالت انسان، مکانی ناب به وجود آورده اند.
نقش نظام آوایی در ادراک منظر

نقش نظام آوایی در ادراک منظر

مناظر شنیداری، نهادهای ادراکی هستند که منابعشان در منظر است و توسط ویژگیهای آن شکل می­ گیرند و همواره ارتباط محکمی بین نظام آوایی و ادراک منظر وجود دارد.
تجربه آگاهانه به واسطه ادراک حسی در باغ شاهزاده ماهان

تجربه آگاهانه به واسطه ادراک حسی در باغ شاهزاده ماهان

مهمترین عامل ارتباطی انسان با محیط پیرامون با به کارگیری حواس صورت می گیرد. در باغ شازده ماهان، هر عنصری که حضور دارد، با حواس ما ادراک می شود.
فضای بازی کودکان در آلفورتویل

فضای بازی کودکان در آلفورتویل

نتایج تحقیقات تیم طراحی اسکیپ لیببر بر روی آموزش کودکان و ادراک آنها از فضای بازی، توسعه برنامه ای را فراهم کرده که به فضای بازی مخصوص خردسالان می پردازد.
درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

باغ ایرانی از طریق درختان مثمر، حواس پنجگانه را بیشتر تحریک کرده و این امر به افزایش ارتباط حسی انسان و رضایت مندی مخاطب را منجر می شود.