خانه برچسب‌ها تکنولوژی

برچسب: تکنولوژی

میکیانگ کیم

میکیانگ کیم

اگر چه ما به فضاهای سبز قابل دسترس تری نیازمندیم اما آنچه امروزه بیش از هر زمان دیگری مهم است، طراحی گیرا در یک پارک برای جذب کودکان است. کاربرد تکنولوژی در منظر باید به قدری توسعه یابد که برای رقابت و غلبه بر تکنولوژی تلفن های همراه نوجوانان کافی باشد. میکیانگ کیم - معمار منظر
نقدی بر تکنولوژی و معماری وابسته به آن

نقدی بر تکنولوژی و معماری وابسته به آن

در معماری ایران‌، تکنولوژی مناسب وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کردند؛ سیستم بادگیرها یا آبرسانی باغ فین و گرمایی حمام شیخ بهایی از آن جمله هستند.
پلهای فوق العاده ای که درک ما از پلها را به چالش می کشند

پلهای فوق العاده ای که درک ما از پلها را به چالش می کشند

پلها معمولاً به عنوان شاهکارهای بزرگ مهندسی مطرح هستند. این مطلب، پلهایی که این مفهوم را تغییر داده و نشان می دهند که می توان متفاوت بود را معرفی می کند.
تاثیر اجرای نامناسب زیرساخت های خدماتی در منظر فرهنگی هورامان

تاثیر اجرای نامناسب زیرساخت های خدماتی در منظر فرهنگی هورامان

اجرای اشتباه زیرساخت های خدماتی ازجمله لوله کشی گاز در بافت ارزشمند روستای هورامان تخت منجر به تهدید ویژگی های بصری ارزشمند منظر روستا شده است.
برکلی، نمونه ای از یک فضای شهری مطبوع

برکلی، نمونه ای از یک فضای شهری مطبوع

ایجاد فضای شهری مطبوع آنچنان پیچیده نیست. در شهری که درست طراحی شده برای همه جا هست و همه مرز خود را می شناسد؛ انسان، درخت، دوچرخه، ماشین، اتوبوس و ...