خانه برچسب‌ها تفریح

برچسب: تفریح

سایتهای صنعتی پیشرفته که تبدیل به مناظر خیره کننده شدند

سایتهای صنعتی پیشرفته که تبدیل به مناظر خیره کننده شدند

مناظر سایتهای پساصنعتی، ارزش و زیبایی میراث صنعتی یک سایت را به ما شناسانده و دیدگاهمان را در رابطه با چیزی که زیبا و ارزشمند محسوب می شود، تغییر می دهند.
تاثیر نزدیکی به پارک و برنامه های تفريحی بر اضافه وزن کودکان

تاثیر نزدیکی به پارک و برنامه های تفریحی بر اضافه وزن کودکان

تحقیقی ٨ ساله در رابطه با 3173 کودک از 12 محله در جنوب كاليفرنيا حاکی از آن است كه دسترسي مناسب کودکان به پارک و برنامه های تفريح و سرگرمي باعث می شود تا بيش از ٩,٥ درصد از پسران و ٨,٣ درصد از دخترانی که "اضافه وزن" داشتند، به "وزن نرمال" برگردند.
نقدی بر گردشگری تاریخی در شهر اصفهان در ایام نوروز

نقدی بر گردشگری تاریخی در شهر اصفهان در ایام نوروز

در گردشگری تاریخی اصفهان کفه بخش سرگرمی از دانستنی و تجربه کردنی برای گردشگر سنگینتر می شود. باید با تصحیح رویه از تغییر ماهیت گردشگری تاریخی جلوگیری کرد.
طراحی ساحل دریاچه پاپروکنی در جنوب لهستان

طراحی ساحل دریاچه پاپروکنی در جنوب لهستان

ساکنین تیچی غالباً اوقات فراغت خود را در حاشیه دریاچه پاپروکنی سپری می کنند. در مجاورت این گردشگاه، یک مرکز سرگرمی با جاذبه های ورزشی و تفریحی وجود دارد.
تاثیر پیاده محوری بر رونق خیابان

تاثیر پیاده محوری بر رونق خیابان

پیاده راهها، جداره های تجاری و انسان محوری؛ سه مورد مهم در طراحی شهر محسوب می شوند. پیاده محور کردن خیابان علم الهدی در شهر رشت به کیفیتهای شهری افزوده است.
جزیره بریج؛ سرزنده ترین مکان تفریحی کپنهاگ

جزیره بریجی؛ سرزنده ترین مکان تفریحی کپنهاگ

جزیره بریجی به عنوان پربازدیدترین مکان شهر کپنهاگ، در گذشته مکانی نظامی، صنعتی و مسکونی بوده و پس از توسعه مجدد به یک بخش توریستی ـ تفریحی تبدیل شده است.