فضای جمعی

تقابل تضاد در میدان مرکزی چیانگ رای در تایلند

تقابل تضاد در میدان مرکزی چیانگ رای در تایلند

میدان مرکزی در چیانگ رای متشکل از تضاد مناظر است. معماری منظر فرصتی را فراهم کرده است که مجموعه ای از معماری با سابقه در آسیا و فراتر از آن توسعه پیدا کند.
طراحی پارک فناوری اوبیدوس متاثر از فضای جمعی محلی

طراحی پارک فناوری اوبیدوس متاثر از فضای جمعی محلی

استراتژی طراحی در این پارک فناوری علاوه بر طراحی یک ساختمان، خلق یک میدان عمومی با تاثیر از فضاهای جمعی محلی و منظر کم ارتفاع موجود در بستر طرح بوده است.
کارکنان سالم و کوشا با فضای سبز پایگاه سابق نیروی دریایی

کارکنان سالم و کوشا با فضای سبز پایگاه سابق نیروی دریایی

این پردیس پایگاه سابق نیروی دریایی بوده و چشم انداز آتی آن، خلق مکانی صمیمی، توسعه صنعتی فضاهای عمومی، توسعه مسکونی و معماری با کیفیت است.
درس بزرگ شهر مسا درباره مشارکت عمومی

درس بزرگ شهر مسا درباره مشارکت عمومی

شهر مسا به عنوان سومین شهر بزرگ ایالت آریزونا دارای هویتی شاخص نیست. ایده طراحی فضای عمومی جدید در تعامل تیمهای طراحی با شهروندان و مشارکت آنها شکل گرفت.
جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

مردم روسیه امروزه با تغییر گرایشهای سیاسی، به طراحی فضاهای جمعی اهمیت می دهند. برای جریان داشتن زندگی شهری در تمام ساعات، به منظر شبانه نیز توجه شده است.
جایگاه فضاهای جمعی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

جایگاه فضاهای جمعی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

فضاهای جمعی روسیه با وجود مقیاس فرا انسانی به دلیل حضور مردم مثبت ارزیابی می شوند. دلیل این اجتماع پذیری، عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی همجوار این فضاها است.
۱۰ میدان برتری که طرح آنها باید مورد توجه قرار گیرد

۱۰ میدان برتری که طرح آنها باید مورد توجه قرار گیرد

معماران منظر متوجه ارزش فضاهای جمعی و قدرت آنها به عنوان آغازگر تحولات یک شهر و جامعه آن هستند. به همین جهت از طرح های توسعه و بهبود آنها حمایت می کنند.
10 فضای عمومی برتر جهان

۱۰ فضای عمومی برتر جهان

فضای عمومی بستر بروز اتفاقات اجتماعی است و به عنوان راهی برای بازتاب وضعیت اجتماع مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب 10 میدان برتر دنیا معرفی شده اند.
فضاهای جمعی مسبب مردم محور شدن شهرها

فضاهای جمعی مسبب مردم محور شدن شهرها

اولین قدم در ساخت شهرهای مردم محور با فضاهای خوشایندتر برای زندگی این است که ساکنین، خیابانهای شهرهای خود را به عنوان فضاهای جمعی ببیند و احیاء کنند.