گزیده پژوهش

تاثیر فضای سبز پیرامون مدارس بر فعالیت فیزیکی دانش آموزان

تاثیر فضای سبز پیرامون مدارس بر فعالیت فیزیکی دانش آموزان

0
به ازای هر 5 درصدی که بر وسعت زمینهای پوشیده شده از درختان افزوده می شود، فعالیت فیزیکی دانش آموزان نیز در اوقات فراغت شان به میزان 5 درصد افزایش می یابد.
تاثیر بامهای خنک و درختان سایه انداز بر کیفیت هوا و میزان مصرف انرژی

تاثیر بامهای خنک و درختان سایه انداز بر کیفیت هوا و میزان مصرف انرژی

0
"بامهای خنک" با مصالح دارای قابلیت انعکاس زیاد، نسبت به بامهای استانداردِ عادی، بخش وسیعی از نور خورشید را منعکس و گرمای کمتری را جذب می کنند.
تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان

تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان

0
مطالعه ای در بارسلونا نشان می دهد که بهبود "رشد شناختی کودکان" با کاهش حضور در برابر آلاینده هایی همچون کربن و افزایش حضور در فضاهای سبز در ارتباط بوده است.
تاثیر دیواره های خاکی لبه جاده ها در کاهش نوفه

تاثیر دیواره های خاکی لبه جاده ها در کاهش نوفه

0
دیواره های خاکی لبه جاده ها در صورتیکه فاقد شیب و دارای سطح فوقانی مسطح باشند، نسبت به دیوارهای کاهش نوفه، نقش موثرتری به عنوان حایل صوتی ایفا می کنند.
تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

0
خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.
نقش تالابهای ساحلی در مقابله با طوفان های شدید

نقش تالابهای ساحلی در مقابله با طوفان های شدید

0
تالابهای ساحلی در ایالات متحده آمریکا به دلیل دارا بودن نقش حفاطتی در برابر طوفانهای شدید، سالانه سودی در حدود 23.2 میلیارد دلار را تامین می کنند.
تاثیر پیاده روی در پارک بر کودکان

تاثیر پیاده روی در پارک بر کودکان

0
کودکان مبتلا به "اختلالات رفتاری ناشی از کمبود توجه"، پس از پیاده روی در پارک، "تمرکز" بهتری داشته اند. پیاده روی در دیگر فضاها چنین نتیجه ای نداشته است.
تاثیر حضور درختان بر خنکی هوا

تاثیر حضور درختان بر خنکی هوا

0
حضور درختان در خیابانی با ترافیک سنگین، موجب خنکی هوا تا 17.5 درجه سانتیگراد می شود. همچنین اثرات خنک‌ کنندگی تا مسافت 100.58 متر از محل احساس می شود.
تاثیر فضای سبزِ پیرامون خانه بر سلامتی ساکنان

تاثیر فضای سبزِ پیرامون خانه بر سلامتی ساکنان

0
سلامتی ساکنان با افزایش فضاهای سبز در محدوده 3 کیلومتری از خانه ها افزایش می یابد. این نتیجه بدون در نظر گرفتن شهری یا غیرشهری بودن خانه ها به دست آمده است.