دسته: منظر فرهنگی

نقش گردشگری در تغییر فرهنگ بومی؛ مقایسه روستاهای ماسوله و بلبر
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • ۰

    نقش گردشگری در تغییر فرهنگ بومی؛ مقایسه روستاهای ماسوله و بلبر

    بررسی سیمای گردشگری در ماسوله، پیامدهای منفی آنرا در جامعه روستا نشان می دهد اما در روستای بلبر به دلیل مداخله کمتر، هویت و فرهنگ بومی روستا حفظ شده است.