خانه منظر ساحلی

منظر ساحلی

داستان عشق معماری منظر با آب در پارک دایانا

داستان عشق معماری منظر با آب در پارک دایانا

0
آب منبع الهام بخش در معماری منظر است و پروژه پارک دایانا که بخشی از بندر سابق غرب وبخش صنعتی واقع در خط ساحلی مالمو بوده، نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ایده ای ساده برای برقراری تعامل اجتماعی در بارانداز شهر اسلو

ایده ای ساده برای برقراری تعامل اجتماعی در بارانداز شهر اسلو

0
هدف طراحان منظر استفاده از ایده ای ساده برای تبدیل بارانداز به یک پیاده راه جدید ساحلی جلوی رستورانها و طراحی فضایی برای ایجاد تعاملات اجتماعی بود.
ساماندهی منظر ساحلی بندر ترکمن

ساماندهی منظر ساحلی بندر ترکمن

0
در پی تاثیرات منفی صنعت گردشگری بر زندگی شهری بندر ترکمن مانند آلودگی منظر طبیعی و ساخته های ناهماهنگ با بستر، ساماندهی منظر ساحلی ارزش بیشتری پیدا می کند.