fatemeh-karimi-05کاربری های موجود در چهار گوشه میدان سرخ در شب به گونه ای نور پردازی شده بودند که هویت و کیفیت خود را در شب به قوت روز داشته باشند. به این ترتیب که عنصر حکومتی و سیاسی (دیوار کرملین) کاملاً روشن و با نور یکنواخت و با شدت بیشتر نسب به دیگر عناصر نورپردازی شده است و عنصر مذهبی (کلیسا سنت باسیل) با توجه به رنگ خود کلیسا داری نور ملایم است و در جداره دیگر میدان که مجتمع تجاری گام قرار گرفته شده نورهای نقطه ای بسیار و پر زرق برق دیده می شود که با کاربری تجاری کاملاً همخوانی دارد و در سمت دیگر میدان که بنای تاریخی سرخ رنگی با کاربری فرهنگی قرار داد بسیار آرام تر از دیگر بناهای موجود در میدان نورپردازی شده است.

Lighting in accordance with the use in Red Square, Moscow
توضیح از: 
فاطمه کریمی / مسکو / روسیه / پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیگزارش نشست “نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت”
مطلب بعدیتبدیل یک پارکینگ به پارک عمومی در آپلدورن هلند
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید