hadi-ghasemi

کارخانه‌ های سیمان یکی از منابع عمده آلودگی محیط‌ زیست هستند. رسوب غبار سیمان بر روي فتوسنتز، ترشح و باروري گیاه تأثیر می‌ گذارد. افزایش غلظت غبار در هوا باعث کاهش شدید قابلیت فتوسنتز و بسته شدن روزنه‌ های برگها شده و بطور عمده، رشد و باروري گیاهان را كاهش می‌ دهد.
نشستن لایه‌ ای از گرد سیمان در سطح برگهای درختان سیب در حال خشک شدن و همچنين ريختن برگها، حاکی از اثرات کارخانه سیمان شاهرود در منطقه باغات امیریه است. وجود این کارخانه در منطقه، موجب تغییرات اقلیمی شده که عاملی در نابودی باغات محسوب می‌ شود. باغ سیب معروف شازده (شاهزاده) مثالی از باغ رو به نابودی تحت تأثیر این کارخانه است.

 Impact of Shahrood’s Cement factory on region’s ecosystem
عکس:  هادی قاسمی / باغ سیب شاهزاده / شاهرود / تابستان 1395

نمونه نامناسب

مطلب قبلینقش پوشش گیاهی جنگلهای حرا و گیاهان تالابی در حفاظت از خطوط ساحلی
مطلب بعدیحرفه معماری بیش از دغدغه احیاء خود به منتقدان متفکر نیاز دارد
کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی از دانشگاه صنعتی شاهرود

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید