hadi-ghasemi

کارخانه‌ های سیمان یکی از منابع عمده آلودگی محیط‌ زیست هستند. رسوب غبار سیمان بر روی فتوسنتز، ترشح و باروری گیاه تأثیر می‌ گذارد. افزایش غلظت غبار در هوا باعث کاهش شدید قابلیت فتوسنتز و بسته شدن روزنه‌ های برگها شده و بطور عمده، رشد و باروری گیاهان را کاهش می‌ دهد.
نشستن لایه‌ ای از گرد سیمان در سطح برگهای درختان سیب در حال خشک شدن و همچنین ریختن برگها، حاکی از اثرات کارخانه سیمان شاهرود در منطقه باغات امیریه است. وجود این کارخانه در منطقه، موجب تغییرات اقلیمی شده که عاملی در نابودی باغات محسوب می‌ شود. باغ سیب معروف شازده (شاهزاده) مثالی از باغ رو به نابودی تحت تأثیر این کارخانه است.

 Impact of Shahrood’s Cement factory on region’s ecosystem
عکس:  هادی قاسمی / باغ سیب شاهزاده / شاهرود / تابستان ۱۳۹۵

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید