green walls and green roofsترکیب بام سبز و دیوار سبز، در انواع فضاهای محصور شهری از جمله خیابانها، موجب کاهش دمای هوا می شود. (در نواحی خشک با ایجاد اختلاف دمای 12.8 درجه و در نواحی مرطوب با ایجاد اختلاف دمای 8.4 درجه ای، این امر صورت می گیرد.) این ترکیب در مقایسه با بامهای سبز غیر مثمر و همچنین دیوارهای سبز مثمر (پوشیده با مو رونده)، بیشترین تاثیر را در کاهش دمای هوا دارد. همچنین بام سبز به تنهایی به علت بیشترین سطح تماس با نور خورشید از این حیث در رتبه دوم قرار دارد.

گردآوری و ارائه: زینب نظری


Source: Alexandri, Eleftheria, and Phil Jones. (2008) Temperature decrease in an urban canyon due to green walls and green roofs in diverse climates. Building and Environment 43(4), 480- 493. 


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیتجلیل از گذشته صنعتی نیویورک در پارک ریورساید جنوبی
مطلب بعدیهنرهای محیطی برتر جهان
کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید