marzie molaee2

در قسمتهای مختلف از ارتفاعات هورامانات فضاهایی به چشم می خورد که با سنگ چینی قلمرویی را مشخص کرده اند. اینها فضاهایی هستند که اهالی روستا در بهار و تابستان از پای کوه به ارتفاعات بلندتر کوچ کرده و از گرمای هوا به مکانهای خنک تر پناه می برند و خانه هایی موقت از چوب و سنگ برای خود می سازند و در فصل سرما خانه ها را برچیده و دوباره به روستای خود در پای کوه باز می گردند. آثار این نوع تعامل با طبیعت در شکل گیری هویت منظر منطقه موثر است.

Seasonal migration traces on the landscape of Hawraman
عکس: مرضیه مولایی / هورامانات/ کردستان / بهار ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید