در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.

مشخصات مطلب

تاثیر فضاهای سبز و باغها در مراکز درمانی بر ساکنان

بررسی 66 تحقیق صورت گرفته در رابطه با “محیط مصنوع” و “کیفیت زندگی” در “مراکز درمانی” حاکی از آن است که در نظر گرفتن “فضاهای سبز و باغ ها” در “طراحی طبیعت محور”، تاثیرات مثبت قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و بخصوص کاهش استرس بیماران مبتلا به جنون داشته است.


Source: Joseph, Anjali, Young-Seon Choi, and Xiaobo Quan. “Impact of the Physical Environment of Residential Health, Care and Support Facilities (RHCSF) on Staff and Residents:  A Systematic Review of the Literature.” Environment and Behavior, 48.10 (December 2016) 1203-1241.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *