معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران

مطابق با تحقیقی در بوستون، عابران پیاده و دوچرخه سوران احساس می کنند که حضور درختان و بوته ها باعث ایجاد حس خنکی شده و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند.

نویسنده:

مشخصات مطلب

تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران

تحقیقی در ارتباط با “ترجیح بصری” 836 عابران پیاده و دوچرخه سوار در بوستون حاکی از آن است که از نظر کاربران حضور درختان و بوته ها به عنوان “جداکننده خطوط دوچرخه و اتومبیل” و همچنین حضور آنها در امتداد “مسیرهای مخصوص دوچرخه” بر عدم حضور آنها ارجحیت داشته است. مطابق با این تحقیق عابران پیاده احساس می کنند که حضور درختان و بوته ها باعث ایجاد حس خنکی در آنها شده و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند.


Source: Lusk, Anne C., Demostenes Ferreira da Silva Filho, and Lea Dobbert. (2018). Pedestrian and cyclist preferences for tree locations by sidewalks and cycle tracks and associated benefits: Worldwide implications from a study in Boston, MA. Cities.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *