تحقیق صورت گرفته در رابطه با فضای باز دو مدرسه دولتی در کانادا نشانگر آن است که مدرسه ای که فضای باز آن از تنوع زیستی برخوردار بوده، دانش آموزان تجربه های غنی تری در محوطه بیرونی مدرسه داشته اند، نحوه ارتباط آن ها با محیط بیرونی پیچیده تر بوده و فرصت های بیشتری برای بازی های کارکردی، سازنده و سمبلیک داشته اند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Samborski, Sylvia. (2010). Biodiverse or barren school grounds: their effects on children. Children Youth and Environments, 20(2), 67-115.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیایجاد ریتم متناسب در مسیر به وسیله درختان
مطلب بعدییادمان اشتروگن (Esterwegen)
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید