تحقیقات صورت گرفته در زمینه روان شناسی محیطی و علم اعصاب حاکی از آن است که محیط های طبیعی، شامل بسیاری از عناصر ضروری است که هر فرد پس از خستگیِ ناشی از فعالیت های ذهنیِ دراز مدت به آن نیاز دارد. حضور در طبیعت منجر به کاهش استرس، خستگی ذهنی و خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط فرد شده و دقت، کارایی و تاثیرگذاری او را افزایش می دهد.        

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Kaplan, Stephen. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology. 15(3): 169-182.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیکاشت درختان مثمر در رفوژ میانه بلوار
مطلب بعدیاکو پارک به عنوان حیاط خلوت منطقه مسکونی متراکم
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید