Fatemeh Shahmohammadi 03
در طرح کاشت رفوژ میانه بلوارها باید از کاشت گیاهان مثمر جلوگیری کرد زیرا موجب جذب افراد مخصوصاً کودکان شده و این مسئله خطر آفرین است. برای مثال در بلوار نوروزیان شهر قزروین، درختان توت به صورت ردیفی کاشته شده اند و اغلب اوقات افرادی در میانه خیابان مشغول چیدن توت هستند.
Planting fruit trees in the middle of the boulevard
عکس و توضیح از: فاطمه شامحمدی / بلوار نوروزیان / قزوین / بهمن ۱۳۹۶

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید