برای رسیدن هر درختی به حداکثر رشد خود، باید مجموعه ای از عوامل دست در دست هم دهند تا این نتیجه محقق شود. یکی از مهمترین این عوامل فاصله کاشت است. این تصویر که از درختان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گرفته شده است، گویای آن است که فاصله کاشت رعایت نشده و نزدیک بودن درختان به هم باعث نازک شدن تنه آنها شده است.
Observe Planting Distance
عکس و توضیح از: رقیه قنبری / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / قزوین / اردیبهشت 1397

نمونه نامناسب

مطلب قبلیطراحی مجدد میدان تایمز
مطلب بعدیفرم خاص بلوک ششم اسکله Sørenga برای استفاده از دید و منظر
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید