roghaye ghanbari 02
برای رسیدن هر درختی به حداکثر رشد خود، باید مجموعه ای از عوامل دست در دست هم دهند تا این نتیجه محقق شود. یکی از مهمترین این عوامل فاصله کاشت است. این تصویر که از درختان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گرفته شده است، گویای آن است که فاصله کاشت رعایت نشده و نزدیک بودن درختان به هم باعث نازک شدن تنه آنها شده است.
Observe Planting Distance
عکس و توضیح از: رقیه قنبری / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / قزوین / اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید