شبکه های خیابانی با تراکم بالا، برای دوچرخه سواری امن تر هستند. افزایش دوچرخه سواری، خطرات ناشی از تصادفات شدید رانندگی را به طور چشمگیری کاهش داده است.

تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربرانپژوهشی 11 ساله در 24 شهر کالیفرنیا نشان دهنده آن است که شبکه های خیابانی با تراکم بالا، برای دوچرخه سواری امن تر هستند. مطابق با این پژوهش، افزایش میزان دوچرخه سواری در شهرها، خطرات ناشی از تصادفات شدید رانندگی را به طور چشمگیری کاهش داده است. ارتقاء سطح شبکه های خیابانی به منظور انطباق هر چه بهتر با مسیرهای دوچرخه سواری، مسلماً سطح ایمنی را برای تمامی کاربران افزایش می دهد.

گردآوری و ارائه: مونا جدیدی


Source: Marshall, Wesley E., and Norman W. Garrick. Evidence on why bike-friendly cities are safer for all road users. Environmental Practice13(01), 16-27.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربران
تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربران

نویسنده:

  • مونا جدیدی

    دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مطالب مرتبط