green space and healthسلامتی ساکنان با افزایش فضاهای سبز در محدوده ۳ کیلومتری از خانه هایشان افزایش می یابد. نتیجه به دست آمده بدون در نظر گرفتن سطح خانه ها از لحاظ شهری و یا غیرشهری بودن، حاصل گشته است. تحقیق صورت گرفته بر روی افرادی که در نزدیکی مکانی با فضای سبزِ کم زندگی می کنند و تنها ۱۰ درصد از زمین در ۳ کیلومتری این خانه ها را فضای سبز در بر گرفته حاکی از آن است که ۱۵.۵ درصد از این افراد احساس سلامتی نداشته اند. این در حالی است که تنها ۱۰.۲ درصد از افرادی که خانه هایشان توسط ۹۰ درصد فضای سبز احاطه شده، احساس بیماری داشته اند.

گردآوری و ارائه: شیما طریقی


Source: Maas, Jolanda, Robert A. Verheij, Peter P. Groenewegen, Sjerp De Vries, and Peter Spreeuwenberg. (2006). Green space, urbanity, and health: How strong is the relation?Journal of Epidemiol Community Health, 60(7), 587-592.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید