در ابتداى مسير ورود به تنگه شيرز در استان لرستان با ستونى عظيم الجثه از جنس سنگهاى رسوبى و جداره تنگه مواجه مي شويم كه در اثر چرخش باد ايجاد شده است. ارتفاع اين ستون ١٧٠ متر و شعاع آن ١٠ متر است كه در آستانه ورود به تنگه، به سان نگهبان طبيعت، به انسانی که كوچك مقياس است و در شگفتى عظمت و زيبايى اين طبيعت قدم مي گذارد، خوش آمد مي گويد.

Nature’s Welcome in the Shirz Strait Entrance Landscape
عکس: کاوه ابلقی / تنگه شیرز / استان لرستان / آبان 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیمنظر جزئی از یادبود و یادمانهای غیرمعمول و خارق العاده
مطلب بعدیراههای بازاریابی موثر در مشتری مداری شرکتهای معماری
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید