یکی از نکات جالب و قابل تفکر در مورد خانه های تاریخی، نحوه جریان یافتن آب و حرکت آن بین حیاط های متعدد است. در عکس بالا، مسیر حرکت آب در بین دو حیاط از خانه باقری گرگان را می بینیم، به طوری که حرکت آب از درون گربه روهای زیر ساختمان، با اندیشه ای ناب، آب دو حوض موجود در حیاط ها را به یکدیگر پیوند می دهد و سوار بر باغچه های موجود در حیاط ها آنها را آبیاری می کند.

Aqua Connection Between the Courtyard of Historic Houses
عکس: زهرا ایلیاتی / خانه باقری / گرگان / شهریور 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیپارک Teardrop نیویورک، پروژه ای موفق در خلق حس مکان در بستری فاقد ویژگی خاص
مطلب بعدیتصویب طرح هرزوگ و دمورون برای استادیوم باشگاه فوتبال چلسی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید