معماری، خود هدف نیست بلکه ابزاری برای زندگی، آسایش، کار و مردم است. در واقع معماری به مثابه قاب عکس است و نه خود عکس.
ویلیام ورستر – معمار

William Wurster – Architect

مطلب قبلیاستراتژی طراحی جزایر دلتا در رودخانه شیانگ
مطلب بعدیکارخانه آبجوسازی سورلی به عنوان فضای جمعی
دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید