children’s mode of travelپژوهشی در لندن نشان می دهد که علاوه بر نزدیکی محل زندگی به مدرسه، وجود درختان در خیابان و زندگی در محله هایی با کاربریهای مختلط، از جمله ویژگیهایی هستند که به طور قابل توجهی با افزایش تعداد کودکانی که به صورت پیاده یا با دوچرخه به مدرسه می روند، در ارتباط هستند.

گردآوری و ارائه: نورا وحیدیان


Source: Larsen, Kristian, Jason Gilliland, Paul Hess, Patricia Tucker, Jennifer Irwin, and Meizi He. (2009) The influence of the physical environment and sociodemographic characteristics on children’s mode of travel to and from school. American Journal of Public Health 99(3), 520-527.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید