معماری با بيان هنرمندانه خود قصد دارد كه از نيازهای ساده برای سرپناه و امنيت فراتر رود.
جی آرتور پریتزکر – کارآفرین

Jay Arthur Pritzker – Entrepreneur

مطلب قبلیآوردن گذشته به آینده به وسیله آبنمای اسپرانس
مطلب بعدینمونه های برتر معماری منظر سریع
دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید