سایت های منظرین همچون ژئو پارک ها قابلیت فراوانی برای جذب توریست دارند. طبیعی و بکر بودن این مکان ها مهمترین جاذبه چنین سایت هایی محسوب می شود. تسهیل ارتباط بین گردشگر و اینگونه سایت ها همواره جنبه های مثبت و منفی با خود به همراه داشته و دارد. طراحان و معماران می توانند با بکر نگاه داشتن چنین سایت های منظرینی تجربه حس حضور در این مکان ها را برای کاربران فراهم آورند. یکی از نمونه های موفق کار شده در این زمینه مسیر منظرینی در ژئو پارک بین المللی Zhangye در چین است که با بکارگیری مصالح بوم آورد و استفاده از رنگهای موجود در سایت توانسته مسیری رنگین کمانی را ایجاد کند که به وسیله آن راه را برای عبور افراد تسهیل کند و در عین حال به جنبه های منظرین و طبیعی ژئو پارک لطمه ایی وارد نکند.

Landscape route in Zhangye National Geopark
عکس از: http://amongraf.ro و توضیح از: فاطمه کریمی / Zhangye National Geopark / چین / شهریور 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیپائول ویلیامز اولین فرد آفریقایی – آمریکایی برنده بالاترین نشان AIA
مطلب بعدیهمایش طبیعت و منظر در شهر، گزارش اول از طرح پژوهشی منظریران
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید