fatemeh karimi 08

سایت های منظرین همچون ژئو پارک ها قابلیت فراوانی برای جذب توریست دارند. طبیعی و بکر بودن این مکان ها مهمترین جاذبه چنین سایت هایی محسوب می شود. تسهیل ارتباط بین گردشگر و اینگونه سایت ها همواره جنبه های مثبت و منفی با خود به همراه داشته و دارد. طراحان و معماران می توانند با بکر نگاه داشتن چنین سایت های منظرینی تجربه حس حضور در این مکان ها را برای کاربران فراهم آورند. یکی از نمونه های موفق کار شده در این زمینه مسیر منظرینی در ژئو پارک بین المللی Zhangye در چین است که با بکارگیری مصالح بوم آورد و استفاده از رنگهای موجود در سایت توانسته مسیری رنگین کمانی را ایجاد کند که به وسیله آن راه را برای عبور افراد تسهیل کند و در عین حال به جنبه های منظرین و طبیعی ژئو پارک لطمه ایی وارد نکند.

Landscape route in Zhangye National Geopark
عکس از: http://amongraf.ro و توضیح از: فاطمه کریمی / Zhangye National Geopark / چین / شهریور ۱۳۹۶

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید