جستجو
Close this search box.

معرفی كتاب طراحی با طبیعت

موضوع كتاب طراحی با طبیعت پيرامون پتانسيلهای محيط طبيعی و اهميت آنها در زندگی بشر است و به ارائه روشهايی جهت دستيابی به طراحی پايدار می پردازد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

خلاصه موضوعی

موضوع كتاب پیرامون پتانسیلهای محیط طبیعی و اهمیت آنها در زندگی بشر است. در همین راستا به ارائه روشهایی جهت دستیابی به طراحی پایدار (در تعامل با محیط) می پردازد. در ادامه به بررسی ارتباط انسان به عنوان عضوی از طبیعت با محیط اطرافش پرداخته و محیط پیرامونی ما را تنها با جهان فیزیكی كه شامل گیاهان، ستارگان، صخره ها، آبها و خاكها است، بررسی نمی كند، بلكه مخلوقات و پدیده های تاثیرگذار بر آنرا به عنوان عوامل كلیدی بشمار می آورد.

معرفی كتاب طراحی با طبیعت

چگونگی شكل گیری شهرها و زندگی شهرنشینی و اثرات مخرب آن در طبیعت را ذكر كرده و بسیاری از بلایای طبیعی و بیماریها را كه جوامع با آن دست به گریبات هستتد، ناشی از عدم شناخت طبیعت و برخورد نامناسب با آن می داند. آلودگی هوا، تشعشعات رادیو اكتیو، زباله های شیمیایی و آلودگیهای ناشی از كارخانجات صنعتی، حیات بیولوژیك را به خطر انداخته و به تبع آن تعادل طییعی را بر هم زده است.

بسیاری از حوادث طبیعی معلول دخل و تصرف نامناسب بشر در محیط زیست است. پس از ذكر مشكلات به ارائه راه حل پرداخته و نظریه بوم شناسی را مطرح می نماید و این امكان را به انسان می دهد تا با استفاده از ویژگیهای طبیعی و شناخت آن به مكانیابی زیستگاههای شهری پرداخته و قابلیتهای محیط را تقویت كرده و از تخریب آن بكاهد.

سرفصلهای كتاب طراحی با طبیعت

 • شهر و حومه آن (City and Country Side)
 • دریا و محیط پیرامون آن (Sea and Survival)
 • محدودیت (The Plight)
 • یك قدم به جلو (A Step Forward)
 • طرح و پوشش آن (The Cast and the Capsoule)
 • طبیعت در كلانشهرها (Nature in the Metropolis)
 • ارزشها (On Value)
 • پاسخ به ارزشها (A Response of Value)
 • كره زمین همانند كپسول (The World is a Capsule)
 • مراحل ارزشگذاری (Processe as Value)
 • حوزه رودخانه ها (The River Basin)
 • نواحی كلانشهرها (The Metropolitan Region)
 • مراحل و فرم (Processe and Form)
 • شهر؛ روند و شكل (The City; Processe and Form)
 • شهر؛ سلامت و آسیب شناسی (The City; Health and Pathology)
 • دورنما (Prospect)

* این مطلب قبلاً در “شماره 2” نشریه اینترنتی منظر در تاریخ 15 اردیبهشت 1386 منتشر شده و به دلیل تغییر رویکرد وب سایت نشریه، در سایت معمارمنظر باز نشر می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *