معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو منظرآنلاین

از ویژگیهای باغسازی باروک در این کاخهای این دوره تسلط خطوط هندسی است که قاطعیت خطوط هندسی نمایانگر قاطعیت حکومت و هندسه بوده است.
دکتر مجتبی انصاری دارای مدرک دکتری معماری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که رساله دکتری وی با موضوع باغ ایرانی انجام شده است.
به منظور ارتقاء جاذبه بصری در منظر راه باید مطالعاتی از جنبه ناظر (راننده) به محیط پیرامون و تاثیرات محیطی ناشی از احداث بزرگراهها صورت پذیرد.
در طراحی یک محیط خوانا به چیزی بیشتر از زیبایی شناسی فرمی یا کالبدی نیاز است. تصویر ذهنی افراد، فرهنگ و مسایل اجتماعی نقشی غیر قابل انکار دارند.
منظر شهری مقوله ای دو بعدی است که هم به مولفه های محسوس سازنده فضا و هم به شرایط ذهنی فضا شامل ابعاد تاریخی، خاطره ای، هویتی و امثال آنها می پردازد.
آقای ژان کریستوفر بای، 8 آبان 1385 به همت انجمن علمی معماری منظر در پردیس هنرهای زیبای به منظور گفتمان در موضوع قرائت منظر، به سخنرانی پرداختند.
دكتر سید امیر منصوری دارای دکتری معماری منظر از دانشگاه لاویلت و دكترای تاریخ معماری از دانشگاه سوربن فرانسه و موسس رشته معماری منظر در دانشگاه تهران است.
عناصر ساخت منظر شامل عناصر طبیعی مانند انسان، حیوانات، گیاهان، خاک، آب و ... و عناصر مصنوع مانند مبلمان، اتومبیل، مسیرها و دسترسیها و ... هستند.
در این مصاحبه که با دنیل روهر استاد دانشگاه UBC کانادا طی سفر او به ایران صورت گرفته، نظر وی در خصوص معماری منظر و حوزه های کاری آن مطرح شده است.
یکی از معانی لغت پردیس فضای سبز جمعی که با نقاطی از ساختمانهای خوش منظر و زیبا پر شده و دانشجویان با شور و نشاط در آن مشغول بحث و گفتگو هستند.
بسياری از پژوهشگران و سازمان‌ دهندگان محيط نظير معماران منظر، راهكارهای علمی نوينی را به عنوان راه‌ حلهای سبز برای حل بحران محیط زیست پيشنهاد كرده ‌اند‌.
این مطلب به بررسی رابطه ای معناگرا بین انسان و طبیعت در منظر با در نظر گرفتن فيلم درخت گلابی به عنوان بستری برای نگاهی دقيق و متفاوت به این موضوع می پردازد.