برای خلق و حفظ هويت شهر، حفاظت از زيرساختهای اكولوژيكی، فرآيندهای طبيعی، ويژگیهای فرهنگی و تاريخی هر منطقه بايد اساس توسعه های شهری باشد. کنجیان یو

کنجیان یومنظر و تاريخ هر شهر هويت آن را تعيين می كند. به همين دليل برای خلق و حفظ هويت شهر حفاظت از زيرساختهای اكولوژيكی، فرآيندهای طبيعی، ويژگیهای فرهنگی و تاريخی هر منطقه بايد اساس توسعه های شهری باشد.
کنجیان یو – معمار منظر

Konjian Yu – Landscape Architect

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

کنجیان یو
کنجیان یو

نویسنده:

  • آناهیتا مدرک

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط