معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

دیوید یوکا

ايده طراحي مكانهای الهام بخش برای مردم بسيار جذاب است. طراحي فضاها با زيبايیهای طبيعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می كند. دیوید یوکا
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

دیوید یوکاايده طراحي مكان های الهام بخش و مفيد براي مردم بسيار جذاب است. طراحي فضاها با زيبايی های طبيعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می کند. زیرا فرصت خلق این کیفیت ها را برای مردم به دست می آورم.
دیوید یوکا – معمار منظر

David Yocca – Landscape Architect