ايده طراحي مكان های الهام بخش و مفيد براي مردم بسيار جذاب است. طراحي فضاها با زيبايی های طبيعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می کند. زیرا فرصت خلق این کیفیت ها را برای مردم به دست می آورم.
دیوید یوکا – معمار منظر

David Yocca – Landscape Architect

مطلب قبلیپلازای جذاب عامل شکوفایی استعدادهای دانشجویان
مطلب بعدیتبدیل سایت صنعتی سمی به پدیده محافظت کننده از محیط زیست
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی