دیوید یوکا

ايده طراحي مكانهای الهام بخش برای مردم بسيار جذاب است. طراحي فضاها با زيبايیهای طبيعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می كند. دیوید یوکا

دیوید یوکاايده طراحي مكان های الهام بخش و مفيد براي مردم بسيار جذاب است. طراحي فضاها با زيبايی های طبيعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می کند. زیرا فرصت خلق این کیفیت ها را برای مردم به دست می آورم.
دیوید یوکا – معمار منظر

David Yocca – Landscape Architect

مشخصات مطلب

دیوید یوکا
دیوید یوکا

نویسنده:

  • آناهیتا مدرک

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط