معماری تنها یک معامله شخصی بین معمار و مشتری نیست. معماری روی هرکسی تاثیر می گذارد، پس بایدبرای همه قابل فهم باشد. بلیر کمین - منتقد معماری

بلیر کمین

معماری تنها یک معامله شخصی بین معمار و مشتری نیست. معماری روی هر کسی تاثیر می گذارد، پس باید برای همه قابل فهم باشد.
بلیر کمین – منتقد معماری

Blair Kamin – Architecture Critic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

بلیر کمین
بلیر کمین

نویسنده:

  • رضا سلطانی پور

    دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

مطالب مرتبط