استفاده از الگوی پنجره های خورشیدی قاجاری در ساخت مبلمان و جاي گذارى صحيح آن در خانه تقوى ها واقع در شهر گرگان، نشان از رابطه نزدیک معماری و معماری منظر و درک صحیح طراح از آن دارد.

Understanding the close relationship between architecture and landscape architecture
عکس و توضیح: پریا محمدپور / خانه تقوی ها / گرگان / استان گلستان / بهار 1396

نمونه خوب

مطلب قبلینقش مسیرهای دوچرخه سواری بر میزان تردد روزانه
مطلب بعدیپارک تَنِر اِسپرینگز، مرغزاری در میان شهر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید