Fatemeh Karimi 07
درختان اکالیپتوس موجود در دو سمت جاده منتهی به شهر ایزه به عنوان عنصری منظرین و هویت بخش در مقیاس های متفاوت مسافتی، نمادی برای نزدیک شدن به شهر است. نوع گونه انتخاب شده علاوه بر هماهنگی با اقلیم و منظر مناسب حس بویای کابران خود نیز بر می انگیزاند. همچنین وجود چنین محور سبزی در میانه زمین های کشاورزی، وجهی از مناظر مزارع و نظام کاشت موجود در گذشته را که شامل زمین های کشاورزی و محورهای حرکتی سبز پوشیده با درختان است را یادآوری می کند. البته در این مکان این محور با حفظ هویت محورهای حرکتی موجود در مزارع خود را با مقیاس (جاده اصلی ورودی شهر) و نیاز کاربر (سواره) امروزی مطابقت داده است.

Eucalyptus trees axis on the road that leading to the Ize
عکس: فاطمه کریمی / جاده منتهی به شهر ایزه / خوزستان/ بهار ۱۳۹۶

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید